Creates toggles or accordions (can be used for FAQ)

Obligationsmandat

”Företagsobligation” är en aktivt förvaltad, diskretionär portfölj som placerar i nordiska företagsobligationer med målet att ge en god riskjusterad avkastning över hela konjunkturcykeln. Investeringsprocessen är casedriven, dvs. att obligationerna är valda på deras egna meriter utan hänsyn till vikt i något jämförelseindex, och förvaltningen karakteriseras av en koncentrerad portfölj med fokus på varje emittent. Denna förvaltningstjänst passar dig som vill ha en effektiv och balanserad exponering mot den nordiska räntemarknaden.

INVESTERINGSFILOSOFI

Investeringsprocessen utgår uteslutande från obligationernas egna meriter. Vår förvaltning har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolags- och sektorval, där även region och temaanalys är viktiga delar i strategin. Vår portfölj är relativt koncentrerad avseende antalet innehav, vilket gör att vi kan behålla ett större fokus på utvecklingen i varje emittent vi valt att investera i. Riskhantering erhålls via ett disciplinerat risksystem vilket gör att förvaltningen diversifierad över sektorer och emittenter, vilket är centralt för att generera god riskjusterad avkastning över tid.
▶Förväntad avkastning: 5-7 % per år
▶Förväntad risk: < 5 % volatilitet ▶Benchmark: OMRX TBILL + 1 %


Förvaltarteam

EXEMPELTEXT ska ersättas:

Gustav Andåker och Hans Turitz har tillsammans 40 års erfarenhet av finansmarknaderna. Fokus är förvaltning av nordiska företagsobligationer och global tillgångsallokering som bygger på teamets makroanalys. Gustav Andåker har en master i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg.

Hans Turitz har en XXXXXXX vid Handelshögskolan i Göteborg och föreläser i teknisk analys, Teamets ledord är att bygga en egen oberoende analys och våga låta den egna analysen få genomslag i hur portföljer sätts samman. Förvaltningen bygger på konceptet att portföljer går bäst när antalet positioner är relativt få och där risker i stället sprids över sektorer och marknader.